Adatkezelési tájékoztató

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
 • Felhasználónév,
 • saját e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám
2. Technikai adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.
3. Cookie
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az  adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
Alkalmazott cookie-k:
 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • Biztonsági cookie.
Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az érintett beleegyezését követően az Info. tv.-ben meghatározott módon, az üzletekben történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának számát a Számlákon rögzítse. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében az érintett kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.
5. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
A www.yankosbike.hu oldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre YankosBike Részére:
 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Cím
 • Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
 • Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
 • Vásárlási szokások

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

 1. Az adatkezelésre a www.yankosbike.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info.tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
 1. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében
 2. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.
 3. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
 4. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.
 2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
 3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

AZ ÜZEMELTETŐ ÜGYFÉLLEL SZEMBENI TÁJÉKOZTATÁSI  KÖTELEZETTSÉGE

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban „Általános adatvédelmi rendelet“) 13. és 14. cikke alapján
A személyes adatai kezeléséről szeretnénk tájékoztatni. A jelen tájékoztatás nem érinti a jogi személyek adatait, beleértve a jogi személy nevét, jogi formáját és elérhetőségét.
1. KI KEZELI A SZEMÉLYES ADATAIT?
A személyes adatainak a kezelője:
Jankó Kerékpáros Csapata Szolgáltató Bt. , a Magyar Köztársaság jogrendje alapján létrehozott és működő társaság, amelynek székhelye:
8800 Nagykanizsa, Cigány u. 9/A. , (a továbbiakban „Üzemeltető“).
2. MILYEN HELYZETEKBEN FOGJA AZ ÜZEMELTETő KEZELNI A SZEMÉLYES ADATAIT?
A személyes adatait a hozzájárulása nélkül csak azon esetekben fogjuk kezelni, amelyekben az adatkezelést számunkra a hatályos jogszabályok megengedik. Azon adatokat, amelyeket a szerződés, külön jogszabály vagy a jogos érdek alapján k.zöl velünk, feltétlenül át kell adnia nekünk ahhoz, hogy igénybe vehesse a szolgáltatásunkat.
A hozzájárulása nélkül csak a következő esetekben és a következő jogszabályok alapján kezeljük az adatait:
 • Az e-szop vásárlóinak való árusítás során
 • A szerződéses viszonyból következő jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése
 • A reklamációs folyamat ügyintézése
A személyes adatait a hozzájárulása alapján is kezelhetjük, amelyet minden ilyen művelet során kérhetünk Öntől. A hozzájárulás megadása önkéntes, tehát az Ön döntésén múlik, hogy a személyes adatait nekünk megadja vagy nem. Amennyiben megadja a hozzájárulását, azt utána bármikor visszavonhatja.
Kizárólag a hozzájárulásával kezelhetjük a személyes adatait a következő esetekben:
 • Az eladás támogatása: marketingajánlatok, hírlevél, katalógus, termékinformáció, fényképek küldése, tájékoztatás az újdonságokról az érdeklődők számára (amennyiben nem az Üzemeltető ügyfele).
3. JOGOS ÉRDEK, AMELY ESETÉBEN A SZEMÉLYES ADATAIT FELDOLGOZZUK
Az Üzemeltető a személyes adatait időnként a hozzájárulása nélkül is kezeli az adatkezeléshez fűződő jogos érdekében vagy harmadik személyek jogos érdekében. Az Üzemeltető a személyes adatait az adatkezeléshez fűződő következő jogos érdekben kezeli:
 • Az Üzemeltetőnek a szerver, valamint a saját vállalkozása védelméhez fűződő jogos érdekében, a web oldal (cookies) rendes működéséhez fűződő jogos érdekben. A yankosbike.com honlapon cookiest a GoogleAnalytics szolgáltatást használunk, amelyek segítenek a honlapokat az igényeinkhez igazítani. Az összes ilyen adat névtelen és a felhasználóról nem tárol semmiféle személyes adatot, vagy olyan adatot, amely az adott személy azonosításához vezethetne. Az ilyen adatokat kizárólag statisztikai és technikai célokra használjuk.
Feldolgozzuk az Önök szokványos személyes adatait, valamint a személyes adatok külön kategóriáját is, amelyek főként:
 • családi és utónév, lakcím, e-mail, telefonszám, egyéb adatok a cél elérése érdekében;
 • fényképek.
4. MENNYI IDEIG FOGJUK KEZELNI A SZEMÉLYES ADATAIT?
A személyes adatait legfeljebb addig tároljuk, ameddig feltétlenül szükséges annak a célnak az érdekében, amelyre azokat számunkra átadta. A személyes adatok tárolása során külön jogszabályhoz tartjuk magunkat, amely megszabják számunkra a tárolás határidejét és/vagy a GDPR adattárolásra és adattörlésre vonatkozó alapelveihez.
Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokat mindig csak annyi ideig tároljuk, amennyi időre a hozzájárulását adta.
5. MILYEN FORRÁSBÓL SZÁRMAZNAK EZEN információk?
Az általunk kezelt személyes adatai vagy Öntől, mint érintett személytől származnak, vagy más személytől, aki az Ön javára megrendelte a szolgáltatásunkat.
6. KI A SZEMÉLYES ADATOK FOGADÓJA?
Az Ön személyes adatait csak indokolt esetben és a feltétlenül szükséges terjedelemben továbbítjuk a következő befogadói csoportoknak:
 • Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Vitát alternatív módon rendező szerv, Rendőrség, Bíróság, Szakértői intézetek és szakértők, Egyéb jogosult alany
7. MILYEN JOGOKKAL ÉLHET A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE SORÁN?
 • hozzáférési jog – kérhet betekintést az általunk kezelt személyes adatokba. Az Üzemeltető kérésére átadja a kezelt személyes adatai másolatát.
 • javítási jog– kérheti a pontatlan vagy nem teljes általunk kezelt személyes adatai módosítását.
 • törlési jog–kérheti a személyes adatai törlését, amennyiben bekövetkezik az alábbi körülmények valamelyike:
(i) a személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, amelyre azokat begyűjtöttük és kezeltük;
(ii) visszavonta a személyes adatkezeléshez nyújtott hozzájárulását, és nem áll fenn a további adatkezelés semmiféle jogi indoka;
(iii) kifogást emelt az ellen, hogy az automatizált személyes adatkezelés alapján történő döntéshozatal tárgyává váljon, és nem áll fenn semmiféle lényeges jogos indok azok ily módon való kezelésére, vagy kifogással élt a személyes adatai közvetlen marketingcélokra való felhasználása ellen;
(iv) a személyes adatait jogellenesen kezeltük;
(v) A személyes adatait törölni kell valamely uniós vagy az Üzemeltetőre vonatkozó tagállami jogi rendelkezés által előírt kötelezettség teljesítése érdekében;
(vi) A személyes adatait információs társaság szolgáltatásával összefüggésben gyűjtötték be.
 • a kezelés korlátozásának joga–kérheti az Üzemeltetőt, hogy korlátozza a személyes adatai kezelését, amennyiben bekövetkezik az alábbi körülmények valamelyike:
 • vitatja a személyes adatai pontosságát, mégpedig arra az időtartamra, amely Üzemeltető számára elegendő azok helyességének felülvizsgálatára;
(ii) a személyes adatainak kezelése jogellenes, viszont nem kéri azok törlését és ahelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
(iii) az Üzemeltetőnek már nincs szüksége rájuk kezelési célokra, Ön viszont azokat kéri a jogos igénye meghatározásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
(iv) kifogással élt a személyes adatainak a GDPR 21. § (1) bekezdése
szerinti kezelése ellen mindaddig, amíg be nem bizonyosodik, hogy az Üzemeltető jogos indokai felülírják az Ön jogos indokait.
 • adatátviteli jog – amennyiben a személyes adatait a hozzájárulásával kezeljük vagy azért, mert az szükséges egy olyan szerződés teljesítéséhez, amelynek Ön az egyik szerződő fele, és egyidejűleg automatizált adatkezelés folyik, jogában áll megkapni az Önt érintő, az Üzemeltetőnek Ön által átadott személyes adatokat strukturált, általánosan használatos, olvasható formátumban azzal, hogy ezen jog által nem lehetnek érintettek más személyek jogai és szabadsága.
 • a hozzájárulás visszavonásának joga – amennyiben a személyes adatait a hozzájárulásával kezeljük, Ön bármikor jogosult a hozzájárulását az adott célra visszavonni.
 • kifogás emelési jog – bármikor kifogással élhet az Üzemeltetőnéla személyes adatainak az Üzemeltető közvetlen marketingcéljaira való feldolgozása tekintetében, és minden olyan esetben, amikor amennyiben a személyes adatait a jogod érdekünk vagy közérdek alapján kezeljük, beleértve a profilálást is.
 • panaszjog – jogában áll panasszal élni a felügyeleti szervnél.